/ 7 نظر / 16 بازدید
امیرحسین

اووووووووووووووووووووووووووووووووووووول[چشمک]

امیرحسین

مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ولی نمیشناختمش[چشمک][نیشخند]

محبوبه

شرمنده من از این دختره خوشم نمیاد[نگران]

مينا

میشه عکس بازیگرای چینی روهم بذاری[گل][قلب]

مينا

خوب مگه چي ميشه راستش من عاشق چينيام اصلاخيليم دلت بخواد[قهر]

مينا

ووجینگ یا الکس فانگ یانیکلاس تسی فرق نداره فقط چینی باشه[نیشخند][گل]

مينا

[منتظر]